Overheid.nl | Internetconsultatie

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Hoog contrast

Zoeken

Zoek uitgebreid
Terug naar overzicht

Wijziging Arbeidsomstandighedenbesluit i.v.m. nieuwe regels m.b.t. gebruik werkbakken en werkplatforms aan hijswerktuigen

Deze wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit heeft betrekking op het vervoer van personen in werkbakken, die daarvoor niet bestemd of geschikt zijn. Aanpassing van artikel 7.23d dient als doel om het onterecht gebruik terug te dringen en om het gebruik bij asbestsanering beperkt en tijdelijk toe te staan onder strenge aanvullende voorwaarden ten behoeve van de veiligheid van werknemers.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum
02-10-2018
Einddatum consultatie
13-11-2018
Status
Gesloten
Type consultatie
AMvB
Organisatie
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Keten-ID
9714
Onderwerpen
Arbeidsomstandigheden

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Sectoren waarin men gebruik maakt van hijswerktuigen voor het vervoer van personen maar die daarvoor niet zijn bestemd of geschikt. Een voorbeeld is de asbestsector.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Deze aanpassing van het Arbobesluit moet het onterecht gebruik van artikel 7.23d terugdringen. Daarnaast zijn er op dit moment specifieke gevallen waarbij het nog niet mogelijk is om asbestdaken onder de nu toegestane voorwaarden veilig te saneren. Deze aanpassing maakt het mogelijk om in die gevallen, tijdelijk en beperkt en onder strenge aanvullende voorwaarden gebruik te maken van een werkbak aan een hijskraan.

Waarop kunt u reageren

U kunt reageren op alle onderdelen.

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)

Uitleg over wat IAK vragen zijn

Externe bronnen

Acties

Delen regeling