Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging Arbeidsomstandighedenbesluit i.v.m. nieuwe regels m.b.t. gebruik werkbakken en werkplatforms aan hijswerktuigen

Reactie

Naam A3-A (A.C.P. Frijters)
Plaats Woerden
Datum 9 november 2018

Vraag1

U kunt reageren op alle onderdelen.
In het werkplan is niet helder afgebakend wat de begrenzingen zijn. M.i. biedt deze eis gelegenheid tot het éénmalig opstellen van een werkplan dat op meerdere werken wordt gebruikt door alleen het voorblad aan te passen. Op een project zijn meerdere opstelplaatsen en meerdere hijsbewegingen. Het werkplan zou in alle optelplaatsen en alle hijsbewegingen moeten voorzien.
In de vereisten mis ik het onderbouwen van een aanpak, in de zin van de AH Strategie, waar afgedaald wordt naar een hoger gevaarsniveau met gebruikmaking van additionele maatregelen.
In de vereisten mis ik een berekening van het totale gewicht van de werkbak (hijsgereedschappen + werkbak + gereedschappen + personen + materialen). Zonder dit vereiste is onduidelijk wat meegenomen mag worden in de werkbak.
Ik mis aanpak van ergonomische belastingen. Indien, zittend op de knieën, op het uitgeklapte front van de werkbak, gedemonteerd en verwijderd moet worden, moet de man buiten zijn macht werken en ver uit de bak reiken. Het wordt dan lastig om de gebiedsbegrenzer echt te gebruiken en er is m.i. een grote overbelasting van de rug.
Indien overbelasting wordt vermeden door te werken vanuit een hangbak en het materiaaltransport te doen met een additionele kraan moet er aandacht zijn voor het werken in elkaars vluchtbereik.
Bij de beschrijving van de gebiedsbegrenzer (8a) mis ik het gegeven dat de lijn niet mag zijn voorzien van een valdemper.
Bij het begrenzen van de snelheid van rijden, moet daar geen begrenzing worden gesteld aan zwenken en uitkatten?
Bij de maximale windsnelheid zou m.i. moeten worden toegevoegd dat de handleiding van de kraan en de windbelasting op de bak maatgevend zijn.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht