Besluit tot wijziging van de bijlage bij het Uitvoeringsbesluit Ambtenarenwet 2017

Dit is een voorgenomen wijziging van het Uitvoeringsbesluit Ambtenarenwet 2017 in verband met het toevoegen en wijzigen van een aantal eed- en belofteformulieren van overheidswerkgevers aan de bijlage bij het besluit. Hiernaast is aan overige overheidswerkgevers de mogelijkheid geboden een nieuwe eed of belofte of een wijziging hiervan aan te leveren. Ook deze wijzigingen worden met deze wijziging opgenomen in dit besluit.   

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 6 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: