Besluit tot wijziging van de bijlage bij het Uitvoeringsbesluit Ambtenarenwet 2017

Reactie

Naam Open State Foundation (drs. SM Wiemers)
Plaats Amsterdam
Datum 15 februari 2024

Vraag1

Heeft u opmerkingen bij de voorgenomen wijziging van dit besluit?
Het is een stap voorwaarts dat er nu in de nieuwe tekst staat: "Ik draag bij aan een open overheid". Dat ondersteun ik van harte.