Besluit tot wijziging van de bijlage bij het Uitvoeringsbesluit Ambtenarenwet 2017

Reactie

Naam A Lam
Plaats Alkmaar
Datum 26 februari 2024

Vraag1

Heeft u opmerkingen bij de voorgenomen wijziging van dit besluit?
Het valt me op dat in de 62 bijlagen bij artikel I, zevende lid, onderdeel b van het besluit niet steeds dezelfde mogelijke formuleringen om de belofte of eed te bekrachtigen genoemd worden. Waarom niet steeds dezelfde generieke tekst met enkele veelgebruikte formuleringen en de toevoeging dat het ook een andere godsdienstige verwijzing mag zijn, in de geest van bijlagen 9, 20, 27, 35, 36, 37, 38, 39, 43, 44, 45, 49 en 57?