Wetsvoorstel alcoholmeter

Het kabinet heeft aangekondigd de alcoholmeter landelijk in te willen voeren in gevallen waarin het alcoholverbod als bijzondere voorwaarde is opgelegd (Kamerstukken II 2019/20, 27565, nr. 175). Dit wetsvoorstel voorziet in de daarvoor benodigde wettelijke grondslag.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 6 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: