Wetsvoorstel alcoholmeter

Het kabinet heeft aangekondigd de alcoholmeter landelijk in te willen voeren in gevallen waarin het alcoholverbod als bijzondere voorwaarde is opgelegd (Kamerstukken II 2019/20, 27565, nr. 175). Dit wetsvoorstel voorziet in de daarvoor benodigde wettelijke grondslag.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 16-02-2021
Einddatum consultatie 27-04-2021
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Justitie en Veiligheid
Keten-ID 11779
Onderwerpen Strafrecht Weg

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn. Voordat reacties gepubliceerd worden, worden deze eerst gecontroleerd op beledigende of aanstootgevende uitspraken. Deze controle kan enkele dagen duren.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

De organisaties die betrokken zijn bij de uitvoering van dit besluit (zoals de reclassering) en degenen die worden veroordeeld tot een alcoholverbod.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Met de introductie van de alcoholmeter wordt het mogelijk voortdurend toezicht te houden op het alcoholgebruik van personen met een alcoholverbod. Dit gebeurt via een enkelband die het zweet test. Dit kan in plaats komen van de huidige onderzoeken aan bloed en urine.

Waarop kunt u reageren

De consultatie vindt plaats om burgers en betrokken organisaties te informeren over deze wetgeving in voorbereiding en om hen de gelegenheid te bieden op het voorstel te reageren.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Wetboek van Strafrecht

Bron: wetten.overheid.nl

Te wijzigen regeling Wetboek van Strafvordering

Bron: wetten.overheid.nl

Brief minister van JenV over alcoholmeter

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl