Wetsvoorstel alcoholmeter

Het kabinet heeft aangekondigd de alcoholmeter landelijk in te willen voeren in gevallen waarin het alcoholverbod als bijzondere voorwaarde is opgelegd (Kamerstukken II 2019/20, 27565, nr. 175). Dit wetsvoorstel voorziet in de daarvoor benodigde wettelijke grondslag.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Consultatie rapport gepubliceerd, 12 juli 2023