Amvb verbieden van de verkoop van tabaksproducten en aanverwante producten op afstand

Het vorige kabinet heeft in het Nationaal Preventieakkoord (2018) aangekondigd het aantal verkooppunten van tabak terug te dringen. In 2020 heeft dat kabinet daarom besloten dat in 2023 de online verkoop wordt verboden. Met deze Amvb wordt het Tabaks- en rookwarenbesluit aangepast, met het doel de (grensoverschrijdende) verkoop op afstand van tabaksproducten en aanverwante producten te verbieden.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 17-06-2022
Einddatum consultatie 29-07-2022
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Keten-ID 13272
Onderwerpen Gezondheidsrisico's

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Producenten en importeurs van tabaksproducten en aanverwante producten, maar ook
eigenaren van verkooppunten die online verkoop aanbieden, verkoopmedewerkers en consumenten worden geraakt door het voorstel.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Verkooppunten kunnen geen tabaksproducten en aanverwante producten meer online aanbieden. Consumenten kunnen online geen rookwaren meer bestellen. SEO concludeert in haar onderzoek dat de online verkoop van tabak beperkt is en dat dus ook de economische gevolgen van deze maatregel beperkt zullen zijn. De online verkoop van aanverwante producten heeft SEO niet onderzocht, maar de effecten van deze maatregel voor deze sector zijn mogelijk groter, omdat deze producten vaker online worden gekocht. Het betreft evenwel een kleine sector, zodat de economische gevolgen beperkt zijn. De verwachting is dat het verbod op online verkoop het aantal rokers en consumenten van aanverwante producten zal doen verminderen, omdat de toegankelijkheid van deze producten wordt verminderd. Hoewel dit zal leiden tot negatieve effecten voor bedrijven die actief zijn in deze branche, levert dit voor jongeren gezondheidswinst op. Hierdoor worden in het bijzonder jongeren beschermd tegen een nicotineverslaving.

Waarop kunt u reageren

Er kan worden gereageerd op het concept wijzigingsbesluit en de nota van toelichting.

Bij de weging van de inhoudelijke argumenten die worden aangedragen, wordt rekening gehouden met artikel 5, derde lid, van het WHO-Kaderverdrag inzake tabaksontmoediging. Dit artikel bepaalt dat overheden bij de vaststelling en uitvoering van hun beleid zich niet laten beïnvloeden door de commerciële en andere gevestigde belangen van de tabaksindustrie. Reacties, vragen en opmerkingen van de tabaksindustrie die betrekking hebben op beleidskeuzes zullen daarom niet worden behandeld.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Tabaks- en rookwarenbesluit

Bron: wetten.overheid.nl