Wetsvoorstel adviesrecht gemeenten bij schuldenbewind

Het wetsvoorstel introduceert het recht voor gemeenten om de kantonrechter te adviseren bij de beantwoording van de vraag of een voldoende behartiging van de belangen van mensen met problematische schulden kan worden bewerkstelligd met een meer passende en minder verstrekkende voorziening dan met de instelling van schuldenbewind.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 65 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: