Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel adviesrecht gemeenten bij schuldenbewind

Reactie

Naam Omnis Bewindvoering (AGJ van Emden)
Plaats Duiven
Datum 16 september 2018

Vraag1

Wilt u reageren op het wetsvoorstel adviesrecht gemeenten bij schuldenbewind?
Ik ben het als professioneel bewindvoerder niet eens met het adviesrecht. Omnis Bewibdvoering, Duiven.

De belangrijkste aanleiding voor het adviesrecht is naar mijn mening het kostenaspect vanuit de bijzondere bijstand voor de kosten bewindvoering. Als het verlagen van het kostenaspect bij gemeenten het uitgangspunt lijkt, is het naar mijn idee belangenverstrengeling om deze gemeenten een stem te geven met adviesrecht in het verzoek tot onderbewindstelling. Er dient voor het kostenaspect naar een oplossing gezocht te worden en niet de drempel voor mensen met schulden verhogen door een stap in de procedure voor verzoek onderbewindstelling toe te voegen.

Door een oplossing te zoeken voor de stijgende kosten voor gemeenten is de druk voor gemeenten weg of minder. Het zou gaan om een aanpassing van het vergoedingssysteem uit bijzondere bijstand. Een voorbeeld is de beoordeling en vergoedingensysteem over te hevelen naar bijvoorbeeld de Raad voor de Rechtsbijstand. Hier een geldpot te creeeren die gevuld wordt met een bijdrage vanuit de overheid, maar ook vanuit gemeenten zelf naar grote van het aantal inwoners. Hiermee kan de bijdrage van de gemeente begroot worden naar een vast bedrag. Rechthebbenden/clienten met een bepaalde inkomensgrens kunnen een eigen bijdrage betalen aan deze pot of het bedrag in mindering brengen op de vergoeding uit deze geldpot naar draagkracht.

Ik hoop dat er eerst nog goed onderzoek wordt gedaan naar de gevolgen van het adviesrecht en of gemeenten in staat zijn om bewindvoering zelf uit te voeren, zodat de client hier ook iets mee op schiet. Ik vrees dat alleen het kostenaspect hiermee op korte termijn gediend wordt en niet de client op de lange termijn.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht