Wet Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen

In het kader van de wet Meer Ruimte voor Nieuwe scholen wordt bij een aanvraag de te verwachten onderwijskwaliteit getoetst door de inspectie. Het daarbij te gebruiken advieskader wordt hier in concept ter consultatie aangeboden.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 11 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: