Wet Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen

In het kader van de wet Meer Ruimte voor Nieuwe scholen wordt bij een aanvraag de te verwachten onderwijskwaliteit getoetst door de inspectie. Het daarbij te gebruiken advieskader wordt hier in concept ter consultatie aangeboden.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 20-08-2020
Einddatum consultatie 17-09-2020
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Onderwerpen Basisonderwijs Voortgezet onderwijs

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Huidige schoolbesturen, initiatiefnemers voor een nieuw op te richten school.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Er kunnen nieuwe scholen in een regio tot stand komen, waardoor het aanbod verandert of verschuift.

Waarop kunt u reageren

Binnen het ter consultatie gestelde concept advieskader kan alleen op de inhoud van hoofdstukken 3 en 4 gereageerd worden. De inhoud van de overige hoofdstukken is bij wet reeds vastgelegd.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen