Wet Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen

In het kader van de wet Meer Ruimte voor Nieuwe scholen wordt bij een aanvraag de te verwachten onderwijskwaliteit getoetst door de inspectie. Het daarbij te gebruiken advieskader wordt hier in concept ter consultatie aangeboden.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Consultatie rapport gepubliceerd, 1 december 2021