Wijziging Besluit bekostiging financieel toezicht 2019 ivm doorberekening vanaf 2020

Met dit besluit wordt een beperkt aantal wijzigingen aangebracht in het Besluit bekostiging financieel toezicht 2019

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 10 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: