Wijziging Besluit bekostiging financieel toezicht 2019 ivm doorberekening vanaf 2020

Met dit besluit wordt een beperkt aantal wijzigingen aangebracht in het Besluit bekostiging financieel toezicht 2019

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Consultatie rapport gepubliceerd, 7 november 2019