Wijziging Besluit bekostiging financieel toezicht 2019 ivm doorberekening vanaf 2020

Met dit besluit wordt een beperkt aantal wijzigingen aangebracht in het Besluit bekostiging financieel toezicht 2019

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 17-08-2019
Einddatum consultatie 14-09-2019
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Financiën
Keten-ID 10778
Onderwerpen Financieel toezicht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

financiële instellingen

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

een beter passende verdeling van de kosten tussen de instellingen binnen enkele toezichtcategorieën

Waarop kunt u reageren

Gehele wijzigingsbesluit

Downloads