Btw-nultarief op de levering en installatie van zonnepanelen op of in de onmiddellijke nabijheid van woningen

De consultatie betreft het voorstel voor de toepassing van een btw-nultarief op de levering en installatie van zonnepanelen op of in de onmiddellijke nabijheid van woningen. Het voorstel is afhankelijk en onder voorbehoud van budgettaire haalbaarheid, de uitkomsten van de internetconsultatie en de uitvoeringstoets. 

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 93 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: