Btw-nultarief op de levering en installatie van zonnepanelen op of in de onmiddellijke nabijheid van woningen

Reactie

Naam Aedes Vereniging van Woningcorporaties (A Leeuw)
Plaats Den Haag
Datum 20 mei 2022

Bijlage