Zoekresultaat

83 resultaten
U heeft gezocht op: Burgerlijk recht

Sorteren op:
  • Uitvoeringswet eidas-verordening

    Uitvoeringswet in verband met de uitvoering van EU-verordening elektronische identiteiten en vertrouwensdiensten

  • Wet aanvullende maatregelen accountantsorganisaties

    Wetsvoorstel aanvullende maatregelen accountantsorganisaties

  • Wijziging Besluit burgerlijke stand ivm aanduiding ouderschap in geboorteakte

    Het doet zich voor dat personen van wie het geslacht in de geboorteakte is gewijzigd in "mannelijk" na deze wijziging een kind baren. Zij worden in de geboorteakte van het kind aangeduid als "moeder". Om in deze situaties beter recht te doen aan de feitelijke situatie, wordt het mogelijk gemaakt om de ambtenaar van de burgerlijke stand te verzoeken in de geboorteakte van het kind te worden aangeduid als "ouder uit wie het kind is geboren". Hiertoe wordt het Besluit burgerlijke stand 1994 aangepast. De aanpassing van de regelgeving is door de Minister voor Rechtsbescherming toegezegd aan de Tweede Kamer naar aanleiding van vragen van de leden van de fracties PvdA, BIJ1, Volt, D66, SP en GroenLinks (Kamerstukken II, 2021/22, 35 825, nr. 7, p. 28).