Zoekresultaat

72 resultaten
U heeft gezocht op: Rechtspraak

Sorteren op:
  • Wet College voor mensenrechten en gelijke behandeling

    Het wetsvoorstel College voor mensenrechten en gelijke behandeling (Cmgb) gaat over de oprichting van het nationaal instituut voor de rechten van de mens. De al bestaande Commissie gelijke behandeling wordt omgevormd tot het College voor mensenrechten en gelijke behandeling. Hiermee komt Nederland tegemoet aan de oproep van de Verenigde Naties en de Raad van Europa een nationaal mensenrechteninstituut op te richten.

  • Partiële wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enkele andere w

    Dit concept-wetsvoorstel bevat voornamelijk technische en redactionele verbeteringen van bestaande wetgeving. Daarnaast worden twee nieuwe strafbaarstellingen voorgesteld in verband met de aanpassing van onze strafwetgeving aan recente ontwikkelingen in de maatschappij en de rechtspraktijk.