Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging Wet BRP i.v.m. Landelijke Aanpak Adreskwaliteit

De Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA) wordt in dit wetsvoorstel structureel in de wet vastgelegd en komt daarmee beschikbaar voor alle colleges van B&W in het kader van hun bijhoudingstaak.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 10-04-2020
Einddatum consultatie 22-05-2020
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Keten-ID 9588
Onderwerpen Gemeenten Organisatie en beleid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Gemeenten, burgers en overheidsorganen en derden aan wie gegevens verstrekt worden uit de BRP conform de autorisatiesystematiek van de BRP.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Zie document 'Beantwoording vragen IAK'.

Waarop kunt u reageren

U kunt reageren op de gehele ontwerp-regeling en -toelichting, of op onderdelen daaruit.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

  • IAK

    Beantwoording IAK-vragen Wijziging Wet BRP i.v.m. Landelijke Aanpak Adreskwaliteit

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Wet basisregistratie personen

Bron: wetten.overheid.nl
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht

Acties

Delen regeling