Wijziging van de Wet arbeid vreemdelingen

De Wet arbeid vreemdelingen regelt de toegang tot de Nederlandse arbeidsmarkt voor personen van buiten de Europese Economische Ruimte. In het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen zijn nadere regels hierover opgenomen. Doelen van de regelgeving zijn: bescherming van de arbeidsmarkt, het voorkomen en bestrijden van illegale tewerkstelling en bescherming van de positie van de werknemer. Bij deze internetconsultatie liggen een aantal wijzigingen in de wet en het besluit voor.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 6 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: