Wijziging van de Wet arbeid vreemdelingen

De Wet arbeid vreemdelingen regelt de toegang tot de Nederlandse arbeidsmarkt voor personen van buiten de Europese Economische Ruimte. In het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen zijn nadere regels hierover opgenomen. Doelen van de regelgeving zijn: bescherming van de arbeidsmarkt, het voorkomen en bestrijden van illegale tewerkstelling en bescherming van de positie van de werknemer. Bij deze internetconsultatie liggen een aantal wijzigingen in de wet en het besluit voor.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 06-01-2020
Einddatum consultatie 09-02-2020
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Onderwerpen Arbeidsomstandigheden

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

De wijzigingen raken werkgevers en personen van buiten de EER die in Nederland werken of komen werken.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Het meer flexibel en toekomstbestendig maken van de Wav en BuWav en het versterken van de positie van werknemers.

Waarop kunt u reageren

U kunt reageren op alle onderdelen.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Overige documenten

Externe bronnen

Grondslag Wet arbeid vreemdelingen

Bron: wetten.overheid.nl