Wijzigingsregeling in verband met het vrijstellen van het verlenen van uitstel van betaling

Consultatie van de concept-regeling tot wijziging van de Vrijstellingsregeling Wft waarin onder bepaalde omstandigheden personen die uitstel van betaling verlenen van een bestaande vordering tot betaling van een geldsom worden vrijgesteld.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Consultatie rapport gepubliceerd, 16 juli 2018