Overheid.nl | Internetconsultatie

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Hoog contrast

Zoeken

Zoek uitgebreid
Terug naar overzicht

Wijzigingsregeling in verband met het vrijstellen van het verlenen van uitstel van betaling

Consultatie van de concept-regeling tot wijziging van de Vrijstellingsregeling Wft waarin onder bepaalde omstandigheden personen die uitstel van betaling verlenen van een bestaande vordering tot betaling van een geldsom worden vrijgesteld.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum
21-12-2017
Einddatum consultatie
01-02-2018
Status
Resultaat gepubliceerd
Type consultatie
Ministeriële regeling
Organisatie
Ministerie van Financiën
Onderwerpen
Financieel toezicht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Aanbieders van krediet, bemiddelaars in krediet, incassobureaus, advocaten, gerechtsdeurwaarders, toezichthouders en andere belanghebbenden.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Door de aanpassingen van de Vrijstellingsregeling Wft wordt beoogd duidelijkheid te scheppen over de vraag of het verlenen van uitstel van betaling onder de reikwijdte van de Wet op het financieel toezicht (Wft) valt en daarmee vergunningplichtig is. Onder bepaalde voorwaarden zullen bepaalde partijen die uitstel van betaling verlenen van een bestaande vordering niet vergunningplichtig zijn op grond van de Wft.

Waarop kunt u reageren

De reacties mogen betrekking hebben op alle onderdelen van de regeling en de toelichting.

Acties

Delen regeling