Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijzigingsregeling in verband met het vrijstellen van het verlenen van uitstel van betaling

Consultatie van de concept-regeling tot wijziging van de Vrijstellingsregeling Wft waarin onder bepaalde omstandigheden personen die uitstel van betaling verlenen van een bestaande vordering tot betaling van een geldsom worden vrijgesteld.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 21-12-2017
Einddatum consultatie 01-02-2018
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Financiën
Onderwerpen Financieel toezicht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Aanbieders van krediet, bemiddelaars in krediet, incassobureaus, advocaten, gerechtsdeurwaarders, toezichthouders en andere belanghebbenden.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Door de aanpassingen van de Vrijstellingsregeling Wft wordt beoogd duidelijkheid te scheppen over de vraag of het verlenen van uitstel van betaling onder de reikwijdte van de Wet op het financieel toezicht (Wft) valt en daarmee vergunningplichtig is. Onder bepaalde voorwaarden zullen bepaalde partijen die uitstel van betaling verlenen van een bestaande vordering niet vergunningplichtig zijn op grond van de Wft.

Waarop kunt u reageren

De reacties mogen betrekking hebben op alle onderdelen van de regeling en de toelichting.

Downloads

Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht

Acties

Delen regeling