Wijzigingsregeling Regeling ammoniak en veehouderij en Regeling geurhinder en veehouderij

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een wijziging voor van bijlage 1 van de Regeling ammoniak en veehouderij (Rav) en bijlage 1 van de Regeling geurhinder en Veehouderij (Rgv). Met deze wijziging wil het ministerie de regelingen in overeenstemming brengen met de meest recente informatie over emissiefactoren van emissiereducerende huisvestingssystemen voor de veehouderij.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 6 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: