Wijzigingsregeling Regeling ammoniak en veehouderij en Regeling geurhinder en veehouderij

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een wijziging voor van bijlage 1 van de Regeling ammoniak en veehouderij (Rav) en bijlage 1 van de Regeling geurhinder en Veehouderij (Rgv). Met deze wijziging wil het ministerie de regelingen in overeenstemming brengen met de meest recente informatie over emissiefactoren van emissiereducerende huisvestingssystemen voor de veehouderij.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Regelgeving is in werking getreden, 5 december 2022

De Regeling is op 1 december 2022 in werking getreden.

Link toegevoegd, 17 oktober 2022

De Regeling is op 26 september 2022 in de Staatscourant gepubliceerd. In de toelichting staat een reactie van het ministerie op de internetconsultatie.