Ministeriële regeling tot wijziging bijlagen V en VI bij de Or

Deze regeling wijzigt verschillende onderdelen van bijlage V en VI bij de Omgevingsregeling (Or). In de Or zijn emissiefactoren en reductiepercentages opgenomen voor de berekening van de ammoniakemissie vanuit veehouderijen. De emissiefactoren zijn gekoppeld aan huisvestingssystemen en de reductiepercentages aan aanvullende technieken, per diercategorie.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 0 reacties op deze consultatie openbaar.