Berichten over uw Buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Ministeriële regeling tot wijziging bijlagen V en VI bij de Or

Natuur en milieu

In het kort

Deze regeling wijzigt verschillende onderdelen van bijlage V en VI bij de Omgevingsregeling (Or). In de Or zijn emissiefactoren en reductiepercentages opgenomen voor de berekening van de ammoniakemissie vanuit veehouderijen. De emissiefactoren zijn gekoppeld aan huisvestingssystemen en de reductiepercentages aan aanvullende technieken, per diercategorie.

Voor vijf huisvestingssystemen en één aanvullende techniek is de datum gewijzigd waarop de hiervoor geldende emissiefactor of reductiepercentage in nieuwe situaties niet meer kan worden toegepast. De oude datum was namelijk gelegen vóór inwerkingtreding van de Omgevingswet en hierdoor zou met terugwerkende kracht een hogere emissiefactor gelden. Dat wordt met de wijziging tegengegaan. 
Verder is voor één huisvestingssysteem een fout in de omschrijving van dit systeem hersteld. Het is wenselijk dat deze wijzigingen samen met het stelsel van de Omgevingswet per 01-01-2024 in werking treden.

Bijlagen V en VI bij de Omgevingsregeling zijn bedoeld voor het beperken van emissies van ammoniak uit veehouderijen. Deze wijzigingsregeling is bedoeld om te zorgen dat deze bijlagen de meest actuele stand van zaken weergeven ten aanzien van beschikbare emissiereducerende technieken.

Hebt u vragen of opmerkingen? U kunt via deze website reageren op de voorgestelde wijziging van de regeling en de toelichting.

Consultatieverslag

Het is niet meer mogelijk om te reageren op deze consultatie. Download hier het consultatieverslag.

Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht

Op de hoogte blijven van dit wetsvoorstel?

Abonneer op deze consultatie

Op de hoogte blijven van wetsvoorstellen waar u interesse in heeft?

Abonneer op nieuwe consultaties