Tweede wijzigingsregeling IenW Omgevingsregeling 2022

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een Wijzigingsregeling van de Omgevingsregeling voor. Per gebied kunnen regels gelden voor bepaalde activiteiten, zoals een vergunning- of meldingsplicht. Deze grenzen worden periodiek herzien, en zijn in het Digitaal Stelsel Omgevingswet zichtbaar. Met deze wijziging worden een aantal geometrische begrenzingen en bijbehorende artikelen in de Omgevingsregeling geupdate.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 4 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: