Wijzigingsbesluit financiële markten 2017

Het Wijzigingsbesluit financiële markten 2017 bevat een aantal wijzigingen van algemene maatregelen van bestuur die hun grondslag hebben in de Wet op het financieel toezicht (Wft) en de Wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering BES (Wwft BES).

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 11 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: