Wijzigingsbesluit financiële markten 2017

Het Wijzigingsbesluit financiële markten 2017 bevat een aantal wijzigingen van algemene maatregelen van bestuur die hun grondslag hebben in de Wet op het financieel toezicht (Wft) en de Wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering BES (Wwft BES).

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Consultatie rapport gepubliceerd, 7 maart 2017

Consultatieverslag Wijzigingsbesluit financiële markten 2017

Nieuwe versie concept regeling toegevoegd, 18 augustus 2016

T.o.v. het vorige document is er één wijziging, namelijk het PM-punt op pagina 7 is toegevoegd. Dit is een verwijzing naar een Kamerstuk.

  • Consultatiedocument Wijzigingsbesluit financiële markten 2017