Wijzigingsbesluit financiële markten 2017

Het Wijzigingsbesluit financiële markten 2017 bevat een aantal wijzigingen van algemene maatregelen van bestuur die hun grondslag hebben in de Wet op het financieel toezicht (Wft) en de Wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering BES (Wwft BES).

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 27-07-2016
Einddatum consultatie 08-09-2016
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Financiën
Onderwerpen Financieel toezicht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Zie voor het doel van de regeling de volgende onderdelen van de nota van toelichting:
§1. Inleiding
§2. Verschaffen van provisies vanaf een beleggingsrekening
§3. Uitbreiding diplomaplicht voor adviseren over een algemeen pensioenfonds en het vrijwillig aansluiten bij een bedrijfstakpensioenfonds
§4. Geautomatiseerd advies
§5. Overige wijzigingen
§6. Administratieve lasten

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Marktpartijen en toezichthouders. Zie voor details de nota van toelichting.

Verwachte effecten van de regeling

Zie voor de verwachte effecten van deze regeling de nota van toelichting.

Doel van de consultatie

Met deze consultatie wordt beoogd belanghebbenden te informeren over de voorgenomen wijzigingen en hen de mogelijkheid te bieden hierop te reageren.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Op alle onderdelen van het ontwerpbesluit en de nota van toelichting kan worden gereageerd.