Wijziging van de Regeling bodemkwaliteit in verband met periodieke actualisatie

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu voert een periodieke wijziging door in de Regeling bodemkwaliteit. Deze regeling wordt regelmatig geactualiseerd vanwege innovaties en veranderende inzichten.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Regelgeving is in werking getreden, 28 november 2019

Deel 2018.1 van de regeling is op 19 juli 2018 in werking getreden. In 2019 is een nieuwere aanpassing van de regeling, waaronder deel 2018.2 geconsulteerd.

Link toegevoegd, 28 november 2019

Deel 2018.1 van de regeling is per 19 augustus 2018 in werking getreden.

Link toegevoegd, 11 juli 2018

De voortgang van de regeling is via deze link te volgen

Consultatie rapport gepubliceerd, 11 juli 2018

Het verslag op hoofdlijnen van de internetconsultatie is beschikbaar.