Wijziging van het Besluit Wfsv en het Besluit nadere regels oproepovereenkomsten

De consultatie betreft wijzigingen in het Besluit Wfsv, het Besluit nadere regels oproepovereenkomsten en het Besluit SUWI. Uit onderzoek is gebleken dat werkgevers een tijdelijke uitbreiding van de arbeidsomvang kunnen realiseren onder de lage WW-premie. Daarnaast biedt de huidige wet- en regelgeving geen uitsluitsel geeft over de vraag wat de precieze scheidslijn is tussen een oproepovereenkomst en een niet-oproepovereenkomst. Deze knelpunten worden met de voorgenomen wijzigingen ondervangen.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 01-03-2022
Einddatum consultatie 29-03-2022
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Keten-ID 13267
Onderwerpen Arbeidsvoorwaarden

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Werkgevers, werknemers en uitvoerders.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Met de wijzigingen worden nadere regels gesteld over in welke gevallen de hoge WW-premie moet worden afgedragen. Hiermee wordt de mate waarin werkgevers flexibiliteit kunnen creëren binnen de lage WW-premie beperkt.
Daarnaast wordt de definitie van de oproepovereenkomst verhelderd. Hiermee wordt duidelijkheid geboden aan zowel werkgevers, werknemers als de uitvoeringsinstanties.

Waarop kunt u reageren

Ter internetconsultatie ligt een concepttekst gewijzigde regelgeving en daarbij behorende nota van toelichting en artikelsgewijze toelichting. U kunt reageren op alle onderdelen.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen