Wijziging Activiteitenbesluit artikel 2.15 milieubeheer

Wet milieubeheer-plichtige bedrijven moeten alle energiebesparende maatregelen nemen die een terugverdientijd van vijf jaar of minder hebben. Aan artikel 2.15 Activiteitenbesluit Wet milieubeheer wordt een verplichting toegevoegd om te melden hoe aan deze energiebesparingsverplichting wordt voldaan. Ook wordt er een grondslag gegeven voor algemene regels over de wijze waarop terugverdientijd en de onderliggende parameters worden berekend.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Consultatie rapport gepubliceerd, 5 oktober 2018

In het consultatieverslag voorstel tot wijziging van het Activiteitenbesluit milieubeheer in verband met de informatieplicht voor energiebesparende maatregelen wordt ingegaan op de reacties op de internetconsultatie. Ook wordt aangegeven hoe deze reacties tot aanpassingen van het voorstel hebben geleid.