Wijziging Wet luchtvaart inzake omvorming van Stichting Airport Coordination Netherlands tot publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een wijziging van de Wet luchtvaart voor. Deze wijziging regelt de juridische omvorming van het bestaand privaatrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan (zbo) de “Stichting Airport Coordination Netherlands” naar een krachtens publiekrecht ingesteld zelfstandig bestuursorgaan met de naam “Airport Coordination Netherlands” (ACNL).

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Regelgeving is in werking getreden, 2 juli 2020

De Wetswijziging is deels op 1 april 2020 in werking getreden, en het resterende deel per 1 juli 2020.

Kamerstuk toegevoegd, 28 november 2019

De memorie van toelichting behorend bij de gepubliceerde wet.

Link toegevoegd, 28 november 2019

De wet is op 19 april 2019 gepubliceerd. Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Consultatie rapport gepubliceerd, 7 augustus 2018

Verslag op hoofdlijnen van de omvorming SACN, met reactie van beleid