Wijziging Wfsv in verband met deactiveren quotumheffing

Nadat de quotumheffing is geactiveerd, wordt mogelijk gemaakt deze weer te deactiveren. Daarnaast wordt over het eerste jaar na de eerste activering geen heffing opgelegd, maar uitsluitend het quotumtekort kenbaar gemaakt aan de werkgever.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 09-10-2017
Einddatum consultatie 06-11-2017
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Keten-ID 8721
Onderwerpen Ziekte en arbeidsongeschiktheid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

In eerste instantie de overheidswerkgevers omdat voor hen de quotumheffing is geactiveerd. Als voor de marktpartijen in de toekomst de quotumheffing ook zou worden geactiveerd, dan gelden de nieuwe wijzigingen ook voor hen.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Doordat het mogelijk wordt de quotumheffing in het eerste jaar na de activering daarvan niet te heffen, krijgen overheidswerkgevers meer tijd om alsnog het afgesproken aantal banen te realiseren. Het behalen van het aantal afgesproken banen door overheidswerkgevers wordt verder gestimuleerd in het vooruitzicht dat dan de quotumheffing weer wordt gedeactiveerd.

Waarop kunt u reageren

U kunt reageren op alle onderdelen.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Wet financiering sociale verzekeringen

Bron: wetten.overheid.nl