Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 vanwege invoering helmplicht snorfietsers

Reactie

Naam KNMV (Hoofd Verkeer en Opleidingen Arjan Everink)
Plaats Arnhem
Datum 13 februari 2020

Vraag1

Vraag 1. Aangezien snorfietsers de gelegenheid moeten hebben om een geschikte helm te kopen, wordt overwogen om een overgangsperiode vast te stellen. Denkt u dat zo’n overgangsperiode noodzakelijk is? Zo ja, wat vindt u een redelijke termijn?
Vraag 2. Hebt u nog andere opmerkingen over de regeling en de nota van toelichting?
De Wijziging Reglement verkeersregels en verkeerstekens vanwege de invoering helmplicht snorfietsers bevat een punt dat voor motorrijders (en voor snorfietsers) van belang is. Dit betreft de voorgenomen toevoeging van Artikel 41b: Motorrijders en hun passagiers mogen geen verlichting op hun kleding of helm voeren.

De KNMV is van mening dat je als motorrijder (bijna) alles zo mogen doen om de eigen zichtbaarheid in het verkeer te vergoten. Vanuit onderzoek is bekend dat motorrijders regelmatig door andere verkeersdeelnemers (automobilisten) in het verkeer niet worden opgemerkt en hierdoor ongevallen ontstaan. Extra verlichting op kleding en/of helm kan een extra attentiewaarde geven aan de opvallendheid van de motorrijder in het verkeer. De KNMV is wel voorstander om de hoeveelheid licht (sterkte en oppervlakte) te definiëren. Verder zijn wij van mening dat de standaardregel van verlichting aan de voorzijde wit en aan de achterzijde rood dient te worden gehanteerd. Het voorgenomen voorstel voor een totaalverbod is voor ons een ondoordachte maatregel die voortkomt uit de gedachte van eenvoudige wetgeving, maar niet ten voordeel komt om het aantal motorfietsongevallen te verminderen.

Arjan Everink
Hoofd Verkeer en Opleidingen
Namens de Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging

Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht