Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 vanwege invoering helmplicht snorfietsers

Reactie

Naam Fietsersbond regio Den Haag (Koen Baart)
Plaats Den Haag
Datum 12 februari 2020

Vraag1

Vraag 1. Aangezien snorfietsers de gelegenheid moeten hebben om een geschikte helm te kopen, wordt overwogen om een overgangsperiode vast te stellen. Denkt u dat zo’n overgangsperiode noodzakelijk is? Zo ja, wat vindt u een redelijke termijn?
Vraag 2. Hebt u nog andere opmerkingen over de regeling en de nota van toelichting?
Een overgangsperiode lijkt mij niet noodzakelijk. Er moet dan wel een -korte-periode zijn tussen de bekendmaking van de ingangsdatum en die datum zelf. De regeling zelf vind ik vanuit verkeersveiligheids optiek goed.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht