Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 vanwege invoering helmplicht snorfietsers

Reactie

Naam Dhr Omar Amajoud
Plaats Amsterdam
Datum 15 februari 2020

Vraag1

Vraag 1. Aangezien snorfietsers de gelegenheid moeten hebben om een geschikte helm te kopen, wordt overwogen om een overgangsperiode vast te stellen. Denkt u dat zo’n overgangsperiode noodzakelijk is? Zo ja, wat vindt u een redelijke termijn?
Vraag 2. Hebt u nog andere opmerkingen over de regeling en de nota van toelichting?
Ik heb liever geen verandering. Breng mijn dochter van 5 naar school op de snorfiets, op de fietspad. Hou mij netjes aan de 25 km per uur. Nou moet ik met mijn kind tussen de autos. Mocht dit daadwerkelijk ingevoerd worden, dan wordt het een auto kopen. Ga zeker niet de autoweg op met mijn kind op een snorfiets. Heb ondertussen genoeg ongelukken gezien tussen een scooter en een auto.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht