Wijziging Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 vanwege invoering helmplicht snorfietsers

Reactie

Naam adviseur van de 130 artsen R. Rustema
Plaats Amsterdam
Datum 29 maart 2020

Vraag1

Vraag 1. Aangezien snorfietsers de gelegenheid moeten hebben om een geschikte helm te kopen, wordt overwogen om een overgangsperiode vast te stellen. Denkt u dat zo’n overgangsperiode noodzakelijk is? Zo ja, wat vindt u een redelijke termijn?
Vraag 2. Hebt u nog andere opmerkingen over de regeling en de nota van toelichting?
In de bijlage 8 adviezen:

Advies 1: handhaving vanaf 1 januari 2021
Advies 2: In de voorlichtingscampagne over de helmplicht moet dan ook deze communicatie-strategie van bovenstaande partijen worden gecompenseerd. De helmplicht heeft niets te maken met een verplaatsing naar de rijbaan. Daar is geen sprake van. Dat is en blijft een lokale (zorgvuldig uit te voeren) maatregel waar de meeste snorfietsers in het land nooit mee in aanraking komen.
Advies 3: Communiceer dat de helmplicht nodig is om hersenletsel te voorkomen. Vuistregel: op alle gemotoriseerde tweewielers is een helm nodig.
Advies 4: Verwijs vanuit de helmplicht-campagne naar een extra overheidscampagne ‘verantwoord e-bike gebruik’ om ouderen te informeren over de e-bike. Om mogelijke problemen in de toekomst te voorkomen moeten (jonge) e-bikers daar lezen over de strafbaarheid van het opvoeren van een e-bike. Een e-bike opvoeren betekent immers het fietsen op een ongekeurde speedpedelec zonder kenteken en helm. Verkopers moeten mondeling naar deze informatie verwijzen (video in webshop) ondersteund met een verplichte begrijpelijke bijsluiter bij elke verkochte e-bike.
Advies 5: meting op basis van quality of life bij snorfiets-overlevers (met een nulmeting voor de helmplicht)
Advies 6: geen uitzondering in wet voor Solex, maar discretionaire bevoegdheid handhaver
Advies 7: omkeuren van blauw naar geel ook door RDW-erkende garagehouders
Advies 8: op dag van publicatie in het Staatsblad gelijk een simpele aankondiging, liefst eerder al

Bijlage