Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 vanwege invoering helmplicht snorfietsers

Reactie

Naam hr. R. Bakker
Plaats Tholen (Eiland)
Datum 11 februari 2020

Vraag1

Vraag 1. Aangezien snorfietsers de gelegenheid moeten hebben om een geschikte helm te kopen, wordt overwogen om een overgangsperiode vast te stellen. Denkt u dat zo’n overgangsperiode noodzakelijk is? Zo ja, wat vindt u een redelijke termijn?
Vraag 2. Hebt u nog andere opmerkingen over de regeling en de nota van toelichting?
1. Een overgangsperiode is wenselijk, wanneer e.e.a. doorgang vindt, maar veiligheid gaat voor alles.
2. Velen hebben juist gekozen voor een snorfiets, omdat zij dan geen helm hoeven te gebruiken.
Deze mensen krijgen nu een tegenvaller, een snorfiets laten herkeuren als bromfiets is vaak te kostbaar.
Verder zal de waarde van een oude snorfiets hierdoor behoorlijk dalen.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht