Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 vanwege invoering helmplicht snorfietsers

Reactie

Naam Diks Paints Products (dirk van wijk)
Plaats Hulshorst
Datum 25 maart 2020

Vraag1

Vraag 1. Aangezien snorfietsers de gelegenheid moeten hebben om een geschikte helm te kopen, wordt overwogen om een overgangsperiode vast te stellen. Denkt u dat zo’n overgangsperiode noodzakelijk is? Zo ja, wat vindt u een redelijke termijn?
Vraag 2. Hebt u nog andere opmerkingen over de regeling en de nota van toelichting?
HET IS VOOR ONS ONBEGRIJPELIJK DAT DOOR HET TEKORT SCHIETEN VAN DE LOKALE OVERHEID AMSTERDAM V.W.B HET OP DE JUISTE TIJD ,DUS JAREN GELEDEN , DE INFRASTRUCTUUR AAN TE PASSEN OP HET GROEIENDE AANTAL GEBRUIKERS VAN DE FIETS PADEN
ER NU EEN HELE GROEP VAN CIRCA 725000 SNORSCOOTER GEBRUIKERS WORD BENADEELD MET ALLE ONDERNEMERS IN HET LAND ERBIJ , WAAR DIT PROBLEEM HELEMAAL NIET SPEELT
DE VERKEERS VEILIGHEID WORD AL HELEMAAL NIET GEDIEND ALS NIET OOK DE E -BIKE S GEEN HELM GAAN DRAGEN
DUS GEWOON PROEF MISLUKT ,EN DE AMBTENAREN TERUG AAN T WERK MET DE INFRASTRUCTUUR
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht