Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 vanwege invoering helmplicht snorfietsers

Reactie

Naam Mooijekind fietsen (De heer M.J. Mooijekind)
Plaats Noordwijk
Datum 25 maart 2020

Vraag1

Vraag 1. Aangezien snorfietsers de gelegenheid moeten hebben om een geschikte helm te kopen, wordt overwogen om een overgangsperiode vast te stellen. Denkt u dat zo’n overgangsperiode noodzakelijk is? Zo ja, wat vindt u een redelijke termijn?
Vraag 2. Hebt u nog andere opmerkingen over de regeling en de nota van toelichting?
Overgangsperiode is zeker aan te raden, aangezien mensen de gelegenheid moeten krijgen een helm te kopen, maar ook winkels moeten de helmen kunnen leveren.

2. Vind ik het geen goed idee om de helmplicht in te voeren, er worden een hoop mensen benadeeld en ook voor fiets/scooter winkels word het een drama. Door striktere regels qua opvoeren zijn de excessen er uit en gaan er nog maar weinig scooters te hard.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht