Wijziging Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 vanwege invoering helmplicht snorfietsers

Reactie

Naam Geen helm! K B
Plaats Arnhem
Datum 13 maart 2020

Vraag1

Vraag 1. Aangezien snorfietsers de gelegenheid moeten hebben om een geschikte helm te kopen, wordt overwogen om een overgangsperiode vast te stellen. Denkt u dat zo’n overgangsperiode noodzakelijk is? Zo ja, wat vindt u een redelijke termijn?
Vraag 2. Hebt u nog andere opmerkingen over de regeling en de nota van toelichting?
1. Als het doorgevoerd word vind ik dat iemand een half jaar de tijd ervoor hoort te krijgen om een helm te vinden.

2. Ik vind het niet nodig dat snorfietsers een helm moeten gaan dragen.