Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 vanwege invoering helmplicht snorfietsers

Reactie

Naam Martinelli Scooters (Eigenaar Marco Martinelli)
Plaats Akkrum
Datum 25 maart 2020

Vraag1

Vraag 1. Aangezien snorfietsers de gelegenheid moeten hebben om een geschikte helm te kopen, wordt overwogen om een overgangsperiode vast te stellen. Denkt u dat zo’n overgangsperiode noodzakelijk is? Zo ja, wat vindt u een redelijke termijn?
Vraag 2. Hebt u nog andere opmerkingen over de regeling en de nota van toelichting?
Mijn reactie is volledig omschrijven in onderstaand artikel!

Een helm voorkomt geen ongelukken en lokt door het gevoel
van veiligheid mogelijk zelfs onvoorzichtiger gebruik uit, zowel
van de snorfietser als van de medeweggebruiker die onbewust denkt
dat de snorfietser beschermd is
dicht op de snorfietser blijft ‘plakken’
- Als een auto is betrokken bij een
ongeval is een helm alleen zinvol
als de snelheid van de auto laag
is < 15 km/u
- Een helm beschermt niet tegen
alle soorten hoofdletsel. De kaak
en mond worden door een helm
niet beschermd en een hersenschudding is door de manier waarop
deze ontstaat evenmin te voorkomen
met een helm
- Belangrijk punt van aandacht: de
helmplicht en snorfiets naar de
rijbaan zijn twee heel verschillende
zaken. Een helmplicht mag niet
automatisch leiden tot verplaatsing
naar de rijbaan. En al helemaal niet
als de maximumsnelheid op die
rijbaan meer dan 30 km is, zoals op
de meeste straten in Amsterdam
- Een helmplicht mag ook niet automatisch leiden tot een verplaatsing
naar de rijbaan, zeker niet als de
maximumsnelheid op de rijbaan
50 km/u is. Ook met helm is het
daar te riskant om te rijden met
een snorfiets
- ?et milieuvoordeel van de helmplicht is nu niet goed te kwantificeren,
maar de kans is vrij groot dat die
negatief uitpakt. Bij een overstap naar
de auto s is sprake van meer uitstoot.
- De helmplicht voor snorfietsen kan
beter worden ingebed in de discussie
over toelatingskader en plek op de
weg van LEV’s, in plaats van geïsoleerd, al was het maar om te voorkomen dat de snorfiets als zondebok
van het verkeer wordt gezien en er te
weinig oog is voor andere risico’s
en de oplossingen daarvoor
- Helmplicht voor snorscooters
kan een verschuiving betekenen
naar de (elektrische) fiets waar het
aantal ongevallen de afgelopen
jaren een stijgende lijn laten zien.
- Waarom moet een scooterrijder
die 25 km/u rijdt wel een helm
dragen en een berijder van een
elektrische fiets die ook 25 km/u
rijdt niet?
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht