Regeling bepalingsmethode geluid installaties warmte- en koudeopwekking

Met deze wijziging van de Regeling Bouwbesluit 2012 worden nadere voorschriften gesteld over de bepalingsmethode van het geluidsniveau van buiten opgestelde installaties voor warmte- en koudeopwekking. In het Bouwbesluit 2012 is het geluidsniveau bepaald waarvan sprake mag zijn. In deze regeling is vervolgens opgenomen hoe het geluidsniveau van de installaties bepaald moet worden.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 36 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: