Regeling bepalingsmethode geluid installaties warmte- en koudeopwekking

Met deze wijziging van de Regeling Bouwbesluit 2012 worden nadere voorschriften gesteld over de bepalingsmethode van het geluidsniveau van buiten opgestelde installaties voor warmte- en koudeopwekking. In het Bouwbesluit 2012 is het geluidsniveau bepaald waarvan sprake mag zijn. In deze regeling is vervolgens opgenomen hoe het geluidsniveau van de installaties bepaald moet worden.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 22-04-2020
Einddatum consultatie 22-05-2020
Status Gesloten
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Keten-ID 10416
Onderwerpen Bouwen en verbouwen

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Eenieder die een nieuwe installatie voor warmte- of koudeopwekking wil (laten) plaatsen buiten de uitwendige scheidingsconstructie van een gebouw. Het dan bijvoorbeeld gaan om het plaatsen of vervangen van een warmtepomp in de tuin van een woning.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De regeling verschaft duidelijkheid over de bepalingsmethode van het geluidsniveau van installaties voor warmte- of koudeopwekking die buiten zijn opgesteld. De regeling bevat expliciet geen wijziging van het toegestane geluidsniveau; dat is geregeld in het Bouwbesluit 2012.

Waarop kunt u reageren

Er kan gereageerd worden op de tekst van de regeling en de toelichting daarbij.

Downloads